TCVN 6260 : 2009 - Tiêu chuẩn xi măng Poóc lăng Hỗn hợp

Tiêu chuẩn xi măng Poóc lăng Hỗn hợp TCVN 6260 : 2009 thay thế TCVN 6260 : 1997, do Viện Vật liệu Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định; Bộ Khoa học Công nghệ công bố.

Bạn có thể Download file tại đây: TCVN 6260:2009

Nguồn: Ximang.vn

Chào mừng bạn tham gia vnCement.com